Einde schooljaar - vooruitblik


Beste ouders, leerlingen, sympathisanten,

Zoals altijd staan we plots weer aan het einde van het schooljaar, de maand juni, stralende lente en erg drukke tijden voor iedereen.
Iedereen zal inmiddels wel opgevangen hebben dat er voor ons Deeltijds Kunstonderwijs veranderingen op til zijn, als gevolg van een nieuw decreet dat in het voorjaar door de regering werd goedgekeurd en per 1 september in voege gaat. Wat betekent dit?

Kort samengevat gaat het over een aantal structuurwijzigingen en ook een aantal inhoudelijke verschuivingen betreffende cursusaanbod en -inhoud.

Graag informeren we jullie zo goed mogelijk wat er concreet allemaal verandert, wat er mogelijk zal zijn, welke keuzes je kan maken, hoe je zo gericht mogelijk je opleiding kan bepalen, wat we te bieden zullen hebben. Het is niet zo dat alles ondersteboven wordt gehaald, het lessenaanbod zoals je het al kende blijft grotendeels bewaard.

Onderaan de nieuwsbrief vind je een eerste overzicht, van oude naar nieuwe structuur.
Wat is er nieuw, hoe ga je over van je huidige leerjaar naar het volgende?

Uiteraard zullen hiermee niet al je vragen beantwoord zijn, er volgt op het einde van dit schooljaar nog een informatiemoment op donderdag 28 juni, om 17.30 in Hoogstraten en om 19.00 in Baarle. Precieze info hierover volgt nog.
Aarzel ook niet om al je vragen te stellen, zoals altijd zoeken wij samen naar een geschikte invulling van je leervraag.

Met aandrang vragen wij om je herinschrijving met betaling voor 30 juni in orde te brengen. Dit garandeert je binnen de nieuwe structuur je plaats en maakt het voor ons mogelijk een lessenrooster te plannen.
Graag wens ik iedereen een succesvolle afronding van dit schooljaar toe, met voldoening over wat je bereikt hebt, en met de nodige ambitie en gedrevenheid om je talenten verder te ontwikkelen... en met nog een beetje tijd om te genieten van die prachtige lentedagen.

Met vriendelijke groet

Jef Lysens
Directeur
Nieuwsbrief: