Start van het Schooljaar 2017-2018: eerste lesafspraken


Beste ouders, leerlingen, sympathisanten,

Na nog enkele laatste prachtige zomervakantiedagen hebben de weergoden blijkbaar ook begrepen dat het onvermijdelijk terug 1 september wordt. De hoogste tijd om de instrumentkoffers weer te openen, te stemmen, de klep van de piano terug open te zetten, de woordkaften op te vissen, kortom, ons voor te bereiden op een nieuw boeiend “muzisch” jaar.

(Her)inschrijven is natuurlijk de eerste boodschap, het secretariaat draait terug op volle toeren. Indien je dit nog niet in orde hebt gebracht, hou rekening met:

- een (her)inschrijving is geldig en wordt geregistreerd enkel na ontvangst van het inschrijvingsbedrag;
- je herinschrijving is in orde vóór je start met de lessen;
- een nieuwe inschrijving kan uiterlijk tot 30 september.

Op de website www.amwn.be vind je de nodige info. Ook het voorlopig uurrooster staat op de website. Raadpleeg regelmatig de updates!

Nieuw
Zoals jullie reeds weten starten we dit schooljaar met een academieorkest, onder de naam “Orkano”, in de lesplaats Merksplas. Repetities vanaf 07 oktober op zaterdag om 10.00-11.30. Alle leerlingen blaasinstrumenten die hiervoor in aanmerking komen (middelbare en hogere graad) ontvingen hierover een brief met info en volgen hier hun samenspel of instrumentaal ensemble.

AMV volwassenen: De klassen jong-volwassenen (12-18) en volwassenen (18+) worden samengevoegd. Alle lessen gaan door op woensdagavond in de lesplaats Merksplas, voor leerlingen uit elke lesplaats bereikbaar. De drie jaren (L1-L2-L3) worden terug uitgesplitst in afzonderlijke klassen en hebben op hetzelfde tijdstip les zodat de Samenzang gezamenlijk kan worden gevolgd.

Woordinitiatie: vanaf dit schooljaar starten we ook met woordinitiatie voor 6-7 jarigen, in Baarle op donderdag en in Hoogstraten op zaterdag.

Woord
Voor de afdeling Woord zijn alle vakken en lesdagen per lesplaats ingevuld, en hebben alle leerlingen een brief ontvangen waarin nog eens de eerste lesafspraken worden vermeld. Belangrijk om daar te zijn, want dan worden de klasgroepen gevormd.

Muziek
Klassikale vakken: Deze starten voor alle leerlingen vanaf de eerste week van september, de uurroosters vind je op de website.
Leerlingen die overgaan naar de middelbare graad volgen ook samenspel, begeleidingspraktijk of koor. Bespreek indien nodig met je instrumentleerkracht wat de mogelijkheden zijn en voor welke groep je in aanmerking komt.

Individuele vakken (instrument/ zang):
Heringeschreven leerlingen: Deze starten vanaf de eerste week van september op bestaande lesdag en tijdstip (tenzij er reeds andere afspraken werden gemaakt met de vakleerkracht).
Nieuwe leerlingen: ontvangen bericht in de loop van september.

In de richting JLM (Pop-Rock) worden de AMC groepen verdeeld, de ensembles gevormd en de lestijden in de mate van het mogelijke op elkaar afgestemd. Het is altijd een hele puzzel, dus probeer zeker maandag 4 of woensdag 6 september, tussen 19.00 en 21.00 aanwezig te zijn, zodat de leerkrachten samen met jullie alles zo goed mogelijk kunnen bespreken.

Alles evolueert, en samen met jullie zijn we steeds op zoek naar een zo goed en waardevol mogelijke invulling van wat kunstonderwijs kan zijn. Vertrek vanuit motivatie en engagement, bespreek met je leerkrachten je doelstellingen, verwachtingen en stel je open voor een brede ontwikkeling.

Graag wens ik iedereen een fijn schooljaar toe, vanaf vrijdag 1 september(!), positief, met de wil en het geduld om bij te leren, te genieten van de lessen en de vele activiteiten die zoals altijd het hele gebeuren extra kleur geven.

Met vriendelijke groet

Jef Lysens
directeur

Nieuwsbrief: