Start van het Schooljaar 2018-2019: eerste lesafspraken


Beste ouders, leerlingen, sympathisanten,

Na een lange en echte zomer vol zonne-energie wenkt het nieuwe schooljaar. Hoogste tijd dus om de instrumentkoffers weer te openen, te stemmen, de klep van de piano terug open te zetten, de woordkaften op te vissen, kortom, ons voor te bereiden op een nieuw boeiend “muzisch” jaar.

(Her)inschrijven is natuurlijk de eerste boodschap, het secretariaat draait terug op volle toeren. Indien je dit nog niet in orde hebt gebracht, hou rekening met:
- een (her)inschrijving is geldig en wordt geregistreerd enkel na ontvangst van het inschrijvingsbedrag;
- je herinschrijving is in orde vóór je start met de lessen;
- een nieuwe inschrijving kan uiterlijk tot 30 september.

Op de website www.amwn.be vind je de nodige info. Ook het voorlopige uurrooster staat op de website. Raadpleeg regelmatig de updates!

Nieuwe structuur DKO
Zoals jullie reeds weten starten we dit schooljaar onder een gloednieuw decreet DKO.

Dit brengt een aantal veranderingen met zich mee, waarvan jullie de belangrijkste reeds hebben kunnen vernemen via de (her)inschrijvingsbrochures.

De omzetting van de oude gradenstructuur (initiatie - lagere - middelbare - hogere graad) naar de nieuwe (1ste - 2de - 3de - 4de graad) is voor de meeste leerlingen het belangrijkste aandachtspunt. Let dus bij (her)inschrijving goed op waar je dient te worden ingeschaald en vraag de nodige inlichtingen.

In elke graad zijn er de bijbehorende vakken, waarvan enkele volledig nieuw zijn en waarbij de nodige info wordt gegeven bij de eerste lesafspraken of op speciale infomomenten. Raadpleeg ook de website, waarop je al heel wat info kan terugvinden.

Woord
Voor het domein Woord zijn alle vakken en lesdagen per lesplaats ingevuld en ontvangen alle leerlingen een brief waarin nog eens de eerste lesafspraken worden vermeld. Belangrijk om daar te zijn, want dan worden de klasgroepen gevormd.

Muziek
Klassikale vakken: deze starten voor alle leerlingen vanaf de eerste week van september, de uurroosters vind je op de website.

Individuele vakken (instrument / zang):
Heringeschreven leerlingen: deze starten vanaf de eerste week van september op bestaande lesdag en tijdstip (tenzij er reeds andere afspraken werden gemaakt met de vakleerkracht).
Nieuwe leerlingen ontvangen bericht in de eerste weken van september.

MuziekLAB derde graad (klassiek en Jazz-Pop-Rock):
Voor dit vak, dat het oude AMC vervangt en waarbij je tussen een aantal modules kan kiezen, richten we twee infomomenten in: woensdag 12 september (Hoogstraten) en donderdag 13 september (Baarle), telkens om 19.00 uur. Belangrijk om daar aanwezig te zijn, zodat je de voor jou beste keuzes kan maken.

In de richting Jazz-Pop-Rock worden de combo’s gevormd en de lestijden instrument en MuziekLAB vastgelegd, in de mate van het mogelijke op elkaar afgestemd. Het is altijd een hele puzzel, dus probeer zeker maandag 3 of woensdag 5 september, tussen 19.00 en 21.00 aanwezig te zijn, zodat de leerkrachten samen met jullie alles zo goed mogelijk kunnen bespreken.

Ongetwijfeld blijven er vragen, en brengt een nieuwe structuur kinderziekten en aanpassingen met zich mee, maar met een positieve instelling en samenwerking komen we al een heel eind ver.
Alles evolueert, en samen met jullie zijn we steeds zoek naar een zo goed en waardevol mogelijke invulling van wat kunstonderwijs kan zijn. Vertrek vanuit motivatie en engagement, bespreek met je leerkrachten je doelstellingen, verwachtingen, en stel je open voor een brede ontwikkeling.
Graag wens ik iedereen een fijn schooljaar toe, vanaf zaterdag 1 september(!), positief, met de wil en het geduld om bij te leren, te genieten van de lessen en de vele activiteiten die zoals altijd het hele gebeuren extra kleur geven.

Met vriendelijke groet

Jef Lysens

directeur

Nieuwsbrief: